python ile scss compile etmek

python3 ile sass dosyalarınızı derlemek gibi bir isteğiniz var ise bunun için kullanımı çok basit libsass isminde bir kütüphane mevcut.

döküman adresi : https://sass.github.io/libsass-python/

Dökümana da gösterildiği üzere pekte anlatılacak bir yanı olmadığını görmüşünüzdür bu nedenle sadece küçük bir kod örneği eklemek istedim.

denemek için yan yana iki dosya oluşturdum.
scss.py ve test.scss

test.scss

body{
  backgroud_color:#cccccc;
}

h1{
  font-size:22px;
  a{
  color:#000;
  font-size:14px;
  }
  small{
  font-size:12px;
  }
}

scss.py

#pip install libsass
import os
import sass

file_path = os.path.dirname(os.path.realpath(__file__))+"\\test.scss"
src = open( file_path ).read()

sCompile = sass.compile(string=src)

print (sCompile)

console üzerinde pythpn scss.py şeklinde çalıştırdığımda alttaki çıktıyı aldım

body {
 backgroud_color: #cccccc; }

h1 {
 font-size: 22px; }
 h1 a {
  color: #000;
  font-size: 14px; }
 h1 small {
  font-size: 12px; }

hepsi bu kadar kullanımı basit bir şey arıyorsanız bu işinizi görebilir.

Burda ara