php tcmb döviz kurları

tcmb.gov.tr den döviz kurları almak.

request method örneği

function getUrl($url, $method='', $vars='') {
  $ch = curl_init();
  //$header[] = "REMOTE_ADDR: 173.194.70.100"; //google ip adresi
  //$header[] = "HTTP_X_FORWARDED_FOR: 173.194.70.100"; //google ip adresi
  $header[] = "ACCEPT: ".$_SERVER['HTTP_ACCEPT'];

  if ($method == 'post') {
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $vars);
  }
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $header);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, $url);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, 'gzip,deflate');
  curl_setopt($ch, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  //curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST,1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSLVERSION, 3);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,0);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 120);
  //curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, COOKIE);
  //curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, COOKIE);
  $buffer = curl_exec($ch);
  curl_close($ch);
  return $buffer;
}

/**
 * usd ve euro tl bilgileri tcmb.gov.tr
 * @param string $CekilenKurlar
 * @return array
 */
function DovizKuruAl($CekilenKurlar='USD,EUR') {

  $istenenler = explode(',',$CekilenKurlar);
  $return = array();

  $XMLBugun = getUrl("http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml");
  $BugunkuKurlar = simplexml_load_string($XMLBugun);
  $tmp = get_object_vars($BugunkuKurlar);
  $Currency = $tmp['Currency'];
  if(is_array($Currency)){
      foreach($Currency as $c){
        $b = get_object_vars($c);
        $b = array_values($b);
        if(!in_array($b[0]['CurrencyCode'],$istenenler)){
          continue;
        }
        $return[$b[0]['CurrencyCode']] = array("durum"=>$b[1],"Alis"=>$b[4],"Satis"=>$b[5]);
      }
    }
  return $return;
}

Döviz kurlarını almak için

$kurlar = $this->DovizKuruAl();
print_r($kurlar); 

çıkti olarak

Array
(
  [USD] => Array
    (
      [durum] => 1
      [Alis] => 2.2358
      [Satis] => 2.2398
    )

  [EUR] => Array
    (
      [durum] => 1
      [Alis] => 2.7618
      [Satis] => 2.7668
    )

)

Farklı currency değeri almak

$kurlar = $this->DovizKuruAl('RUB');

Burda ara