preg_replace_callback ile video oynatmak

Kısa ve pratik bir şelide anlatabilmek açısından ben video oyatma örneği hazırladım.

Daha Fazla +

Array map recursive

Çok boyutlu diziler için array_map methodu alternatifleri

Daha Fazla +

Jquery Carousel

uygulama ile sağa, sola, Aşağı, Yukarı şeklinde kayan içerikler oluşturmanız mümkün.

Daha Fazla +

Jquery Manşet Uygulaması

sitenizde istediğiniz gibi manşetler oluşturabilirsiniz.

Daha Fazla +

Kelime veya harf sayma

Metin içerisindeki bir kelimenin kaç tane olduğunu bulmanın birden çok yöntemi var. PHP' nin bu konuda kendi içerisinde yerleşik bir metoduda bulunmakta

Daha Fazla +

Burda ara