Html player progress bar and visualizer

Bilgisayarınızdan bir ses dosyası veya bir video seçin, sadece html player ın desteklediğinden emin olur.

See the Pen html Visualizer by Ayhan Eraslan (@mavitm) on CodePen.


Bir video veya müzik oynatırken progres barı hesaplamak, medya süresi ile aynı şekilde bunu göstermek ve süre atlatabilmek için bir örnek

See the Pen html audio player progress bar by Ayhan Eraslan (@mavitm) on CodePen.

Burda ara